پیوستن به ما

1. پس از ارسال درخواست "پیوستن به مرکز طراحی وب راویدآ" برای ما، فرم و رزومه ارسالی، با رعایت محرمانه بودن، در واحد منابع انسانی مرکز طراحی وب راویدآ مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از بررسی اولیه توسط این واحد، در صورت تایید صلاحیت، فرم و رزومه ارسالی شما به مدیران بخش هایی که ممکن است تخصصتان برای آنها مناسب باشد برای بررسی ارسال خواهد شد.

2. مدت زمان لازم برای فرایند بررسی اولیه و نیز بررسی تخصص شما 10 روز است، طی این مدت ممکن است با شما تماس گرفته شود و پس از مصاحبه تلفنی، جلسه مصاحبه حضوری برای شما تنظیم می‌گردد. ممکن است علیرغم توانمندی های مطرح شده شما در رزومه، جایگاه شغلی خالی متناسب با آن در شرکت موجود نباشد، لذا درخواست شما تا مدت یک سال در آرشیو مرکز طراحی وب راویدآ به صورت جاری حفظ خواهد شد و ممکن است در فرصت های مناسب با شما ارتباط برقرار شود.

3. چنانچه امتیاز ارزیابی شما، پس از جلسه مصاحبه عمومی و تخصصی در حد قابل قبول بوده و جایگاه شغلی متناسبی برایتان در نظر گرفته شود، جلسات بعدی جهت مصاحبه نهایی، دعوت به کار و عقد قرارداد جهت پیوستن به مرکز طراحی وب راویدا برگزار خواهد شد.